• Account Infomation

  • Terma & Syarat

  • 1) Saya setuju untuk tidak menjual HEADS PROFESSIONAL PARIS di Shoppe, Lazada,Carosell dan taliam e-commerce yang tak dibenarkan. saya sedia di ambil tindakan jika melakukan sedemikian.

    2) Saya setuju tidak menjual Jenama Haircare lain selain dari yang dikeluarkan pihak Fida Ramli Legacy Sdn Bhd.